Advisering en coaching inzake
- Nieuw verdienmodel gebaseerd op value based pricing
- Efficiente bedrijfsvoeringdoor inzet ICT
- Verbetering cashflow
- Leadgeneration
- Moderne verkooptechnieken