- Advisering op het gebied van zakelijke belastingen (vennootschapsbelasting, loonbelasting, omzetbelasting, sociale verzekeringen e.d.)
- Het verzorgen van de aangiften omzetbelasting en loonbelasting
- Het verzorgen van de loonadministratie
- Advisering inzake overeenkomsten (arbeidscontracten, firmacontracten, samenwerkingsovereenkomsten e.a.)

- Het samenstellen, beoordelen of controleren van de jaarrekening van de onderneming
- Het assisteren bij en zonodig verzorgen van de boekhouding

- Het verzorgen van een verklaring bij een inbreng van een onderneming in een BV of NV
- Het assisteren bij een financieringsaanvraag
- Advisering inzake de rechtsvorm van ondernemingen (eenmanszaak, firma, NV/BV)
- Advisering inzake bedrijfsovername (bijv. in het kader van een due diligence onderzoek).